Prof. Tamás Bereczkei

Printer-friendly versionPDF változat

Professor of Evolutionary Psychology

Head of the Institute of Psychology

.

 

CONTACT

Institute of Psychology,

H7624 Pécs Ifjúság u. 6.

Room: B 211

Tel: +36 72 501516 /

E-mail: bereczkei.tamas@pte.hu

www.bereczkei.hu  www.evolutionarypsychology.hu


 

TEACHING

Evolutionary psychology,

Human genetics,

Social cognition,

Evolutionary algorithms


 

REASEARCH

Cooperation,

Machiavellianism,

Mindreading,

Mate choice,

Physical attractiveness


PUBLICATION

 
 • Kovács-Bálint Zs., Bereczkei, T. & Hernádi, I. (2013). The telltale face: Posiible mechanisms behind defector and cooperatot recognition revealed by emotional facial expression metrics. British Journal of Psychology - online
 • Bereczkei, T., Deak, A., Papp, P., Perlaki, G., & Gergely, O. (2013). Neural correlates of Machiavellian strategies in a social dilemma task. Brain and Cognition, 82, 108-116. -pdf
 • Kocsor, F., Feldman, A., Bereczkei, T. & Kállai, J. (2013). Assessing facial attractiveness: individual decisions and evolutionary constraints. Socioaffective Neuroscience and Psychology 3: 21432. DOI: 10.3402/snp.v3i0.2143
 • Talmácsi, Gy., Orosz, G., Birkás, B. & Bereczkei, T. (2012). A Dahling-féle machiavellizmus skála validálása. Alkalmazott Pszichológia, 3, 63-82. - pdf
 • Esperger Zs. & Bereczkei, T. (2012) Machiavellianism and Spontaneous Mentalization: One Step Ahead of Others. European Journal of Personality, 26 (6), 580-587.
 • Czibor, A. and Bereczkei T. (2012) Machiavellian people’s success results from monitoring their partners.Personality and Individual Differences, 53, 202-206. - pdf
 • Bereczkei T. (2012) Rejtett indítékok a párkapcsolatokban. Vonzalom, párválasztás, szexualitás. Kulcslyuk Kiadó, Budapest
 • Bereczkei T., Rozsnyai M., Vekerdy T. (2012) Választások. Párválasztás, pályaválasztás, óvoda- és iskolaválasztás.Saxum Könyvkiadó, Budapest
 • Bereczkei T. és Hoffmann Gy. (Szerk.) (2012) Gének, gondolkodás, személyiség. Bevezetés a humán viselkedésgenetikába. Akadémia Kiadó, Budapest.
 • Bereczkei T. (2012) Intelligencia és kognitív képességek. In: Gének, gondolkodás, személyiség. Bevezetés a humán   viselkedésgenetikába (Szerk. Bereczkei T. és Hoffmann Gy.), Akadémia Kiadó, Budapest, 217-236. o.
 • Bereczkei T. (2012) Az érzelmek és a motivációs tényezők evolúciója. In: Affektív pszichológia. Az emberi késztetések és érzelmek világa (Szerk. Bányai É. és Varga K.), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 85-102. o.
 • Czibor A., Bereczkei T. (2011) Sikeresek-e a machiavellisták? Viselkedési stratégiák, személyiségjellemzők és narratív beszámolók társas dilemmahelyzetekben, Pszichológia 31/4, 359-380.
 • Esperger Zs., Bereczkei T (2011). Törekvés mások belső világának feltérképezésére: Spontán mentalizáció és machiavellizmus. Magyar Pszichológiai Szemle. 66, 487-506.
 • Kocsor, F., Rezneki, R., Juhász, Sz., Bereczkei T. (2011) Facial self-resemblance and attractiveness in human mate choice. Archives of Sexual Behavior, 40, 1263-1270. - pdf
 • Bereczkei T. (2011) Machiavellizmus: a másokat kihasználó szociális ügyesség. In: Lélek-képek. (Szerk. Deák A., Nagy L. és Péley B.) Pro Pannónia Könyvkiadó, 52-62. o
 • Bereczkei T., Birkás B. and Kerekes Zs.: Altruism towards strangers in need: costly signaling in an industrial societyEvolution and Human Behavior (in press) - pdf
 • Czibor A., Bereczkei T. (2010) Ki nyeri meg a versenyt? Egy kompetitív kísérleti játék tanulságai, Magyar Pszichológiai Szemle 65, 165-182.
 • Bereczkei, T. Birkas, B., and Kerekes, Zs. (2010) The presence of others, prosocial traits, Machiavellism. A personality X situation approach. Social Psychology 41, 238-245. - pdf
 • Gyuris, P., Járai, R., and Bereczkei, T. (2010) The effect of childhood experiences on mate choice in personality tratis: Homogamy and sexual imprinting. Personality and Individual Differences 49, 467-472.
 • Bereczkei T. (2010) Darwin a lélek biológusa: a darwinizmus pszichológiai öröksége. Magyar Tudomány 171, 549-557.
 • Bereczkei T. (2010) Darwin öröksége a pszichológiában: ami „átjön” és ami „nem jön át”. Magyar Pszichológiai Szemle 65, 7-24.
 • Czibor A., Bereczkei T. (2010). Ki nyeri meg a versenyt? Egy kompetitív kísérleti játék tanulságai, In: Pléh Csaba- Bereczkei Tamás (szerk.): Darwin öröksége és időszerűsége a pszichológiában. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Bereczkei T. (2010) Az arc vonzereje. Evolúciós és kulturális hatások. In: Az emberi arc. Szerk. Révész György. Pannónia Könyvek, Pécs. pp. 89-117.
 • Bereczkei T. és Tóth P. (2010) A korrupció mint a vetélkedés és együttműködés sajátos formája. In:Együttműködés – Versengés. Szerk. Rab V. és Deák A., Gondolat Kiadó, Bp. pp. 236-243.
 • Gyuris Petra, Bereczkei T., és Járai R. (2010) Személyiségvonások a párválaszzásban: homogámia és/vagy szexuális imprinting. In: Darwin öröksége és időszerűsége a pszichológiában (Szerk. Pléh Cs. és Berecykei T.), Akadémia Kiadó, Budapest, pp. 117-132.
 • Czibor Andrea és Bereczkei T. (2010) Ki nyeri meg a versenyt? Egy kompetitív játék tanulságai. In: Darwin öröksége és időszerűsége a pszichológiában (Szerk. Pléh Cs. és Bereczkei T.), Akadémia Kiadó, Budapest, pp. 165-182.
 • Bereczkei T. (2010) Az evolúciós gondolkodás térhódítása a pszichológiában. In: A lélek eredete. Bevezetés az evolúciós pszichológiába (Szerk. Bereczkei T. és Paál T.). Gondolat Kiadó Bp. 7-39.
 • Bereczkei T. (2010) Egyén és csoport. In: A lélek eredete. Bevezetés az evolúciós pszichológiába (Szerk. Bereczkei T. és Paál T.). Gondolat Kiadó Bp. 170-188.
 • Kocsor F. és Bereczkei T. (2010) Kultúra. In: A lélek eredete. Bevezetés az evolúciós pszichológiába (Szerk. Bereczkei T. és Paál T.). Gondolat Kiadó Bp. 367-389.