Prof. Enikő Csilla Kiss

Printer-friendly versionPDF változat
Professor of Personality Psychology
Head of the Personality and
Health Psychology Department

.

 

CONTACT

Institute of Psychology,

H7624 Pécs Ifjúság u. 6.

Room: B 307

Tel: +36 72 501516 /

E-mail: kiss.eniko [at]pte.hu


 

TEACHING

Directs of Personality Psychology BA

Theories of Depth Psychology BA

Stress, coping and the protective factors of personality MA

Personality Psychology MA

Research paper MA

Mindfulness meditation MA

The Fate-analysis of Leopold Szondi (PhD)

Research practice in Personality Psychology (PhD)

Workshop in Personality Psychology (PhD)

The protective factors of personality, resilience (PhD)

 


 

RESEARCH

The network model of personality

Resilience and the protective factors of personality

Clinical health psychology

Szondi test and theory

Psychology of Art


PUBLICATION

 
List of Publication on mtmt.hu

Books:

Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka (szerk.) (2015) Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana. Pécs, Pro Pannónia Könyvkiadó.

Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka (szerk.) (2013). Mentálhigiéné és segítő hivatás. Pécs, Pro Pannónia Könyvkiadó.

Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla (szerk.) (2012): Egészség Rehabilitációs Füzetek II. A személyes és társas tényezők szerepe a rehabilitációs munkában. Budapest, Oriold és Társa Kiadó.

Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla (szerk.) (2010): Egészség Rehabilitációs Füzetek I. A krónikus betegséggel élők orvosi, pszichológiai és társadalmi rehabilitációja.  Kaposvár, Magyar ILCO Szövetség.

Gyöngyösiné Kiss Enikő, Oláh Attila (szerk.) (2007): Vázlatok a személyiségről – a személyiség-lélektan alapvető irányzatainak tükrében. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

Gyöngyösiné Kiss Enikő (szerk.) (2002): Szondi Lipót: A kísérleti ösztöndiagnosztika tankönyve. A Szondi-teszt. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

Gyöngyösiné Kiss Enikő (1999): Szondi Lipót. In: Magyar Panteon sorozat. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

Gyöngyösiné Kiss Enikő (szerk.) (1996): Szondi Lipót: Ember és sors. Budapest, Kossuth Könyvkiadó.

 

 Studies, articles:

Makai Gábor, Rátvai Edina, Veszely Judit, Pethes Barbara, Kiss Enikő Csilla (2019) Resilience in Patients with Diabetes-Related Lower Limb Amputation. Open Psyhology Journal, 12. 34-39.

Teleki Szidalisz, Zsidó András Norbert, Komócsi András, Lénárd László, Kiss Enikő Csilla, Tiringer István (2019) The role of social support in the dietary behavior of coronary heart patients: an application of the health action process approach. Psychology Health & Medicine 24:6. 714-724.

Markó Éva, Kiss Enikő Csilla (2018) Resilience researches in connection with parents of children with ADHD: A systematic narrative review. Horizons of Psychology 27. 127.

Csókási K., Hargitai R., Járai R., Nagy L., Czirják L., Kiss E. Cs. (2017) Personality and psychopathology in patients with systemic sclerosis. Open Psychology Journal 10. 41-48.

Kövesdi Andrea, Nagy László, Kiss Enikő Csilla (2017) Reziliencia és a hangulati tényezők összefüggése anorexiás kamaszlányok körében (2017) Személyes Tér – Közös Világ, Kivonatkötet MPT XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szeged.

Vajda Dóra, Kiss Enikő Csilla (2017) A mindfulness meditáció alkalmazása a várandósság alatt. In: Szentiványi-Makó, Hajnalka; Veszprémi, Béla (szerk.) A párkapcsolattól a gyermekágyig: A várandósság, a szülés és a gyermekágy időszakának pszichológiája és pszichoszomatikája. Pécs, Magyarország : OCTOPORT Oktató, Tanácsadó és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft, 166-184.

Kövesdi A., Bokor P., Nagy L., Kiss E. Cs. (2016) Investigation of resilience among adolescent girls with anorexia nervosa In: Anita, Lauri Korajlija; Drazen, Begic; Tanja, Jurin (szerk.) 37th STAR Conference: Book of Abstracts. Zagreb, Horvátország:Medicinska Naklada, pp 132.

Vajda Dóra, Kiss Enikő Csilla (2016) Effects of a Mindfulness Based Intervention on Psychological Distress and Romantic Relationships: Results of a Pilot Study. HSOA Journal of Community Medicine & Public Health Care 3:1 Paper: 014.

Kiss Enikő Csilla (2015) A lelki ellenálló képesség, a reziliencia jelensége a pszichológiában. In: Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka (szerk.) Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana. Pécs, Pro Pannonia Kiadó, 352-367.

Kiss Enikő Csilla (2015) Protektív személyiségfaktorok. In: Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka (szerk.) Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana. Pécs, Pro Pannonia Kiadó, 338-351.

Sz. Makó Hajnalka, Kiss Enikő Csilla (2015) A művi abortusz mentális nők egészségére gyakorolt rövid és hosszú távú hatása a reziliencia, coping és neuroticizmus jellemzőkkel összefüggésben. Alkalmazott Pszichológia 15.1.93-109.

Demeter Andrea, Kiss Enikő Csilla (2013). A személyes, a családi és a társas támogatás protektív tényezőinek szerepe átmeneti otthonban elhelyezett anyáknál. In: Kiss Enikő Csilla, Polyák Lilla (szerk.) (2013) Sztómaterápiás eszközök befolyása az életminőségre, életvitelre és a lelki ellenálló képesség tényezői. Kaposvár, Magyar ILCO Szövetség kiadása, 94-109.

Gy. Kiss E., Csokasi K., Hargitai R., Kaplar M., Nagy  L., Czirjak L. (2012): Resilience and protective factors of personality. In: Psychology & Health, 27:sup1. 222.

Máté Viktória, Káplár Mátyás, Kiss Enikő (2012): A projective study on meditation: comparison of a meditation group and a Hungarian control group by Szondi Test. In: Szondiana, Zeitschrift für Tiefenpsychologie und Beiträge zur Schicksalsanalyse. 41-47.

Csókási Krisztina, Hargitai Rita, Járai Róbert, Nagy László, Czirják László, Gy. Kiss Enikő (2011): Personality and somatic health status in autoimmune diseases. In: Psychology & Health, 26:sup2. 257.

Gy. Kiss Enikő (2011): A kísérleti ösztöndiagnosztikai teszt, a Szondi-teszt. In: Császár-Nagy Noémi, Demetrovics Zsolt, Vargha András (szerk.) (2011). A klinikai pszichológia horizontja. Budapest, L’Harmattan Kiadó. 244-257.

Gyöngyösiné Kiss Enikő (2010): Personality and the familial unconscious in Szondi’s fate-analysis. In: Empirical Text and Culture Research 4. 70-80.

Goncalves, B., Ferreira, A., Káplár, M., Gyöngyösiné Kiss, E. (2010): Comparing Szondi test results from Hungarian and Portuguese community samples. Empirical Text and Culture Research 4. 81-89.

Nagy, L., Hargitai, R., Csókási, K., Gyöngyösiné Kiss, E., Czirják, L. (2009): Measuring depression in patients with autoimmune disorders. In: Panminerva Medica, Vol. 51, Suppl. 1 to No. 3. pp. 80.

Gyöngyösiné Kiss Enikő, Sajabó Heléna, Káplár Mátyás (2008): The genotropic theory of the choice in love. In: Szondiana, Zeitschrift für Tiefenpsychologie und Beiträge zur Schicksalsanalyse. 156-169.

Gyöngyösiné Kiss Enikő (2007): Mélylélektan és emberkép. In: Péley Bernadett – Révész György (szerk.): Autonómia és identitás.  Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 59-69.

Gyöngyösiné Kiss Enikő (2007): A művészeti alkotások befogadásának személyiség-lélektani perspektívája In: Czigler István – Oláh Attila (szerk.): Találkozás a pszichológiával. Budapest, Osiris. 184-200.

Gyöngyösiné Kiss Enikő (2003): A kreativitás mélylélektani teóriái In: Kézdi Balázs - Kállai János (szerk.): Új távlatok a klinikai pszichológiában, Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 81-96.