Dr. Beatrix Lábadi

Printer-friendly versionPDF változat

University lecturer

.

 

CONTACT

Institute of Psychology,

H7624 Pécs Ifjúság u. 6.

Room: B 205

Tel: +36 72 501516 /24196

E-mail: labadi.beatrixt@pte.hu


 

TEACHING

Research Method

Ethics

Developmental Cognitive Neuroscience

Cognitive Lab Practice

Spatial Representation

Body representation (PhD)


 

RESEARCH

Cognitive development

Body representation from developmental approach

Social cognition in children

Development of spatial orientation


PUBLICATION

 

Book /bookchapter

 • Kovács B (1998) Mire jó a "haptikus pillantás"? In. Hajdú Szilvia (szerk.) Illuminációk, JPTE, Pécs
 • Lábadi B, Osváth Anikó (2004) A motoros fejlődés hatása a téri tájékozódásra. In. László J., Bereczkei T. és Kállai J. (szerk.) A reprezentáció szintjei. Kognitív Szeminárium Sorozat, Typotex Kiadó, 57-69.
 •  Kállai János, Lábadi B, Osváth Anikó, Makány Tamás, Karádi Kázmér (2004) A téri reprezentáció különböző szintjei valós és virtuális térben. In. László J., Bereczkei T. és Kállai J. (szerk.) A reprezentáció szintjei. Kognitív Szeminárium Sorozat, Typotex Kiadó 31-44.
 •  B. Labadi, Kazmer Karadi Janos Kallai (2004) Body representation and spatial orientation in small scale space in blind and sighted children. In. Soledad Ballesteros and Morton Heller (eds.) Touch, Blindness and Neuroscience, UNED, Madrid 97-109.
 • Osváth, Anikó, Lábadi, B, Kosztolányi, Péter, Kállai János (2008) The Study of Infant Temperament: the Hungarian Version of the IBQ-R In. B. Lábadi (ed.) Cognition and interpretation. ProPannonia, Pécs
 • Lábadi B. (2008). A cselekvés organizáló szerepe a téri megismerés kibontakozásában. In. Gy Kiss E. (szerk.) Generációk tükrében.  Budapest, 119-150.
 • Lábadi B. (2010). Az arcészlelés fejlődése In. Révész Gy. (szerk.) Az emberi arc. Tanulmányok a pszichológia, orvostudomány, mesterséges intelligencia és a képzőművészet területeiről, Pécs: ProPannonia,
 • Birkás B. és Lábadi B. (2010). Az arcok szerepe a társas megismerési folyamatokban. In. Révész Gy. (szerk.) Az emberi arc Tanulmányok a pszichológia, orvostudomány, mesterséges intelligencia és a képzőművészet területeiről. Pécs: ProPannonia
 • Györkő E., Lábadi B., Beke A. (2010). Téri viszonyok és nyelvi reprezentáció koraszülötteknél In. Hámori E. (szerk.) Kutatás és terápia metszéspontjai – Várandósságtól a felnőttkorig. Budapest, Animula 73-82.
 • Horváth D., Lábadi B., (2010). A közös figyelem funkciója 9 és 12 hónapos korban. In. Hámori E. (szerk.) Kutatás és terápia metszéspontjai – Várandósságtól a felnőttkorig, Budapest, Animula 66-73.
 • Lábadi, B. (2011). Lábujjától a feje búbjáig. A testreprezentációról. In. Deák A., Nagy L,. Péley B., (szerk) Lélek-képek. ProPannonia, 119-131.
 • Györkő E., Lábadi B., Beke A. (2011) A téri nyelv fejlődési sajátosságai a 3-5 éves koraszülötött és normal fejlődésmenetű gyermekeknél. In. Fóris-Ferenczi R., Demény P. (szerk.) Új utak és módok az oktatásban. Galaxia Gutenberg, Kolozsvár. 317-325.
 •  Lábadi B. (2013). A proszociális viselkedés. In Bányai É, Varga K. (szerk.) Affektív pszichológia. Budapest, Medicina, 245-256.
 • Panyi L. K., Lábadi B. (2013). Végtagamputáció In. Polyák L. (szerk) Rehabilitáció és egészségpszichológia ILCO

Paper

 • Karádi, K., Kállai, J., Szabó, I., Kovács, B., Szepesi, T., (1999) Sex differences on the hand mental rotation task for 9-yr-old children and young adults. Perceptual and Motor Skills, 89, 969-972.
 •  Kállai, J. - Karádi, K. - Kovács, B. (2000) Influences of fear and anxiety on organization of way-finding and spatial orientation.  Review of Psychology. No. 1-2, 27-36.
 • Karádi, K. Kovács, B. Szepesi, T., Szabo, I., Kállai, J., (2001) Egocenrtic Mental Rotation in Hungarian Dyslexic Children. Dyslexia 7: 3-11. 
 • Karádi, K., Kállai, J., Kovács, B. (2001) Cognitive subprocess of mental rotation: why is a good rotator better than a poor one? Perceptual and Motor Skills, 93, 333-333
 • Kállai János, Karádi Kázmér, Lábadi Beatrix (2001) Félelemmel és szorongással összefüggő téri tájékozódási stratégiák. Magyar Pszichológia Szemle 3. 357-371.
 • Karádi K, Kállai J., Lábadi B. (2001) Ablak a mentális reprezentációra: A mentális forgatás pszichológiája. Pszichológia (21) 3, 293-305.
 • Lábadi Beatrix (2002) A preverbális érzelmek ontogenezise. Tudásmenedzsment, III. 1.34-42.
 • Karádi, K., Csathó, Á., Kovács, B., Kosztolányi, P. (2003) Subgroup analysis of sex difference on the Vanderberg-Kuse mental rotation test. Perceptual and Motor Skills, 96, 197-200. 
 • Karádi, K., Csathó, Á. Kállai J., Lábadi B. (2003) Sex difference of cognitive strategy on mental rotation task. Journal of Cultural Evolution.1, 73-79. (citáció:1)
 • Kállai, J., Makany, T., Csatho, A.,  Karadi, K., Horvath, D.  Kovacs-Labadi, B. Jarai, R., Nadel, L. and Jacobs, J. (2007) Cognitive and Affective Aspects of Thigmotaxis Strategy in Humans. Behavioral Neuroscience Vol. 121. 1. 21-30 
 • Labadi, B., Horvath, Á.D., Leipold, A. (2011). Language could support spatial reorientation in children, Kokinov, B., Karmiloff-Smith, A., Nersessian, N. J. (eds.) European Perspectives on Cognitive Science.
 • Lábadi B. (2011). A megérzett Másik - Kapcsolat a pszichoanalízis és az idegtudomány között, Imágó Budapest 3. 39-50.
 • Györkő E. Lábadi B. Beke A. (2012). Téri viszonyok és a nyelvi reprezentáció a koraszülötteknél. Magyar Gyógypedagógiai Szemle. XL./2. 106-120.
 •  Lábadi B., Horváth D. Á., Palotai, R. (2012). Do infants encode featural and geometrical properties of a two-dimensional space? Infant Behavior and Development, 408-416.
 • Lábadi Beatrix, Leipold Annamária, Horváth Diána Ágnes (2013). Gyermekek téri tájékozódása reorientációs helyzetben. Magyar Pszichológia Szemle.
 • Lábadi B., Horváth-Varró Diána (2013). A közös figyelem fejlődése és zavarai. Magyar Pszichológia Szemle