University of Pécs

Institute of Psychology

                        

   
   

Prof. Enikő Csilla Kiss

Printer-friendly versionPDF változat
Professor of Personality Psychology
Head of the Personality and
Health Psychology Department

.

 

CONTACT

Institute of Psychology,

H7624 Pécs Ifjúság u. 6.

Room: B 307

Tel: +36 72 501516 /

E-mail: kiss.eniko [at]pte.hu


 

TEACHING

Directs of Personality Psychology BA

Theories of Depth Psychology BA

Stress, coping and the protective factors of personality MA

Personality Psychology MA

Research paper MA

Mindfulness meditation MA

The Fate-analysis of Leopold Szondi (PhD)

Research practice in Personality Psychology (PhD)

Workshop in Personality Psychology (PhD)

The protective factors of personality, resilience (PhD)

 


 

RESEARCH

The network model of personality

Resilience and the protective factors of personality

Clinical health psychology

Szondi test and theory

Psychology of Art


PUBLICATION

 
Books:

Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka (szerk.) (2013). Mentálhigiéné és segítő hivatás. Pécs, Pro Pannónia Könyvkiadó.

Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla (szerk.) (2012): Egészség Rehabilitációs Füzetek II. A személyes és társas tényezők szerepe a rehabilitációs munkában. Budapest, Oriold és Társa Kiadó.

Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla (szerk.) (2010): Egészség Rehabilitációs Füzetek I. A krónikus betegséggel élők orvosi, pszichológiai és társadalmi rehabilitációja.  Kaposvár, Magyar ILCO Szövetség.

Gyöngyösiné Kiss Enikő, Oláh Attila (szerk.) (2007): Vázlatok a személyiségről – a személyiség-lélektan alapvető irányzatainak tükrében. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

Gyöngyösiné Kiss Enikő (szerk.) (2002): Szondi Lipót: A kísérleti ösztöndiagnosztika tankönyve. A Szondi-teszt. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

Gyöngyösiné Kiss Enikő (1999): Szondi Lipót. In: Magyar Panteon sorozat. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

Gyöngyösiné Kiss Enikő (szerk.) (1996): Szondi Lipót: Ember és sors. Budapest, Kossuth Könyvkiadó.

 

 Studies, articles:

 Demeter Andrea, Kiss Enikő Csilla (2013). A személyes, a családi és a társas támogatás protektív tényezőinek szerepe átmeneti otthonban elhelyezett anyáknál. In: Kiss Enikő Csilla, Polyák Lilla (szerk.) (2013) Sztómaterápiás eszközök befolyása az életminőségre, életvitelre és a lelki ellenálló képesség tényezői. Kaposvár, Magyar ILCO Szövetség kiadása, 94-109.

Gy. Kiss E., Csokasi K., Hargitai R., Kaplar M., Nagy  L., Czirjak L. (2012): Resilience and protective factors of personality. In: Psychology & Health, 27:sup1. 222.

Máté Viktória, Káplár Mátyás, Kiss Enikő (2012): A projective study on meditation: comparison of a meditation group and a Hungarian control group by Szondi Test. In: Szondiana, Zeitschrift für Tiefenpsychologie und Beiträge zur Schicksalsanalyse. 41-47.

Csókási Krisztina, Hargitai Rita, Járai Róbert, Nagy László, Czirják László, Gy. Kiss Enikő (2011): Personality and somatic health status in autoimmune diseases. In: Psychology & Health, 26:sup2. 257.

Gy. Kiss Enikő (2011): A kísérleti ösztöndiagnosztikai teszt, a Szondi-teszt. In: Császár-Nagy Noémi, Demetrovics Zsolt, Vargha András (szerk.) (2011). A klinikai pszichológia horizontja. Budapest, L’Harmattan Kiadó. 244-257.

Gyöngyösiné Kiss Enikő (2010): Personality and the familial unconscious in Szondi’s fate-analysis. In: Empirical Text and Culture Research 4. 70-80.

Goncalves, B., Ferreira, A., Káplár, M., Gyöngyösiné Kiss, E. (2010): Comparing Szondi test results from Hungarian and Portuguese community samples. Empirical Text and Culture Research 4. 81-89.

Nagy, L., Hargitai, R., Csókási, K., Gyöngyösiné Kiss, E., Czirják, L. (2009): Measuring depression in patients with autoimmune disorders. In: Panminerva Medica, Vol. 51, Suppl. 1 to No. 3. pp. 80.

Gyöngyösiné Kiss Enikő, Sajabó Heléna, Káplár Mátyás (2008): The genotropic theory of the choice in love. In: Szondiana, Zeitschrift für Tiefenpsychologie und Beiträge zur Schicksalsanalyse. 156-169.

Gyöngyösiné Kiss Enikő (2007): Mélylélektan és emberkép. In: Péley Bernadett – Révész György (szerk.): Autonómia és identitás.  Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 59-69.

Gyöngyösiné Kiss Enikő (2007): A művészeti alkotások befogadásának személyiség-lélektani perspektívája In: Czigler István – Oláh Attila (szerk.): Találkozás a pszichológiával. Budapest, Osiris. 184-200.

Gyöngyösiné Kiss Enikő (2003): A kreativitás mélylélektani teóriái In: Kézdi Balázs - Kállai János (szerk.): Új távlatok a klinikai pszichológiában, Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 81-96.

 

List of publications