University of Pécs

Institute of Psychology

                        

   
   

Házi védés

Printer-friendly versionPDF változat

KOZMA LUCA (Evolúciós és kognitív pszichológia program) | Disszertáció

Disszertáció címe: Mintakövetés, genetikai örökség vagy társas alkalmazkodás?  - Biológiai és társas hatások a férfi nemi szerep és viselkedés kialakulásában

Témavezetők: Prof. Dr. Bereczkei Tamás és Dr. Kocsor Ferenc

Időpont: november 14.,  (csütörtök)     14.00  

Terem: B/402


RESTÁS PÉTER (Szociálpszichológia program) | Disszertáció

Disszertáció címe: A tudományos narratív pszichológia módszerének alkalmazása szervezetpszichológiai jelenségek vizsgálatában

Témavezető: Dr. Vincze Orsolya

Időpont: november 15.,  (péntek)     11.00  

Terem: B/402


TAKÁCS HILDA (Személyiség- és egészségpszichológia program) | Disszertáció

Disszertáció címe: Archaikus motívumok a street artban: Elemzés interpretatív fenomenológiai analízis alkalmazásával

Témavezetők: Prof. Dr. Kiss Enikő Csilla

Időpont: június 25. (kedd)     11.00  

Terem: B/209


KOPCSÓ KRISZTINA (Fejlődés- és klinikai pszichológia program) | Disszertáció

Disszertáció címe: A gyermekkori sötéttől való félelem jellemzői és szülő által vezetett terápiája

Témavezető: Dr. Láng András

Időpont: június 19. (szerda)      11.00  

Terem: B/209


BATTA BARBARA (Evolúciós és kognitív pszichológia program) 

Disszertáció címe: Az emlékezeti befolyásolhatóság kognitív és individuális faktorai

Témavezető: Dr. Kiss Szabolcs

Időpont: május 28. (kedd)  12.00  

Terem: B/218


SZABÓ JÁNOS (Alkalmazott pszichológia program) | Disszertáció

Disszertáció címe: A tudományos tehetség összetevőinek vizsgálata a felsőoktatási tehetséggondozásban résztvevő hallgatók körében

Témavezető: Dr. Deák Anita

Időpont: május 7. (kedd)      11.00  

Terem: B/220


PUSKÁS LÁSZLÓ (Szociálpszichológia program) | Disszertáció

Disszertáció címe: Nonverbális jelzések mérési lehetőségei a  narratív pszichológiában

Témavezetők: Dr. Pólya Tibor és Prof. Dr. László János

Időpont: június 3. (hétfő)     11.00  

Terem: B/209


JÁVOR REBEKA (Evolúciós és kognitív pszichológia program) | Disszertáció

Disszertáció címe: Kétnyelvűség – előny vagy sem? A kétnyelvűség szociokognitív hatásai magyar-szerb bilingvisek körében

Témavezető: Dr. Kiss Szabolcs

Időpont: 2019. január 18. (péntek)   14.00

Terem: B/220


ÉCSI JÚLIA (Fejlődés- és klinikai pszichológia program) | Disszertáció

Disszertáció címe: „A narratív szemlélet kínálta többlet lehetőségek a gyermekklinikai munkában”

Témavezető: Prof. Dr. Péley Bernadette

Időpont: 2018. december   4.    13.00

Terem: D/544


TELEKI SZIDALISZ (Személyiség- és egészségpszichológia program) | Disszertáció

Disszertáció címe: „Amikor beteg a motor”…Betegségreprezentáció és egészségmagatartás szívkoszorúér-beteg személyeknél

Témavezető: Dr. Tiringer István, Prof. Dr. Kiss Enikő Csilla

Időpont: 2018. október 19.    11.00

Terem: E/541


FRIEDRICH MELINDA (Elméleti pszichoanalízis program)  Disszertáció

Disszertáció címe: Pszichoanalízis a pódiumon. (Pszichoanalízis magyar hírlapokban 1910 és 1939 között)

Témavezető: Prof. Dr. Erős Ferenc

Időpont: 2018. május 28. (hétfő)      11.00

Terem: A/434   (H előadó)


PÁTKAI GABRIELLA (Evolúciós és kognitív pszichológia program) | Disszertáció

Disszertáció címe:  Hasonlóságok és különbségek a Sötét Hármas tagjainak személyiségében, stressz-észlelésében és stratégiai döntéseiben

Témavezető: Prof. Dr. Bereczkei Tamás

Időpont: 2018. március 29. (csütörtök)      9.00  

Terem: A/230 (BTK-TTK Kari tanácsterem)


ZSIDÓ ANDRÁS NORBERT (Evolúciós és kognitív pszichológia program) | Disszertáció

Disszertáció címe: Exploring the effects of threatening stimuli on visual search performance using different experimental designs

A házi védés magyar nyelven folyik majd (nem angolul).

Témavezetők: Dr. habil. Bernáth László, Dr. Deák Anita

Időpont: 2018. március 29. (csütörtök)      10.30  

Terem: A/230 (BTK-TTK Kari tanácsterem)


SZÉKELY ZSÓFIA (Elméleti pszichoanalízis program) | Disszertáció

Disszertáció címe: „Egymás-állapot” Szülésznők-bábák-dúlák tapasztalatai a segítő kapcsolatról: interpretatív fenomenológiai analízis

Témavezető: Prof. Dr. Csabai Márta

Időpont: 2018. március 26. (hétfő)      14.30  

Terem: E/539